Oczyszczalnia drenażowa

Oczyszczalnie ekologiczne / drenażowe » Oczyszczalnia drenażowa

Oczyszczalnie drenażowe posiadają doskonałą jakość i oferują użytkownikowi bardzo wysoki i solidny poziom oczyszczonej wody za niewielką cenę. Dzięki czemu są najlepszą alternatywą dla przestarzałych i nieekonomicznych szamb. W oczyszczalni z drenażem ścieki po wstępnym oczyszczeniu w osadniku gnilnym są kierowane do układu drenów, czyli perforowanych rur ułożonych w ziemi, którymi są rozsączane do gruntu. W czasie, gdy przepływają przez jego warstwy, zachodzą w nich procesy biologiczne powodujące dalsze oczyszczanie w warunkach tlenowych. 

Zasada działania przydomowej oczyszczalni drenażowej to dwu etapowy proces:

  • Etap I - podczyszczanie w warunkach beztlenowych - realizowany jest w osadniku gnilnym i polega na wstępnym podczyszczeniu ścieków przy udziale bakterii beztlenowych.
  • Etap II - doczyszczanie tlenowe - to doczyszczanie w warunkach tlenowych, realizowane poprzez system złoża rozsączającego.

Aby całość poprawnie funkcjonowała, należy pamiętać o zastosowaniu kruszywa, na którym rozwijać się będą bakterie odpowiedzialne za doczyszczenie odprowadzanego osadu. W celu uzyskania lepszej skuteczności doczyszczania zaleca się stosowanie kruszywa o frakcji 16-32mm.

 

Poniżej przedstawiamy tabele przedstawiającą stosunek dotyczący długości drenażu do liczby mieszkańców.

 

Zainteresowany? Zapraszamy do odwiedzenia Naszego sklepu.