Funkcjonowanie

Biologiczne oczyszczalnie ścieków typu SBR » Racio Clair » Funkcjonowanie

 • Faza 1
  Faza 1
 • Faza 2
  Faza 2
 • Faza 3
  Faza 3
 • Faza 4
  Faza 4
 • Faza 5
  Faza 5

Proponowane Państwu oczyszczalnie Racio Clair są całkowicie bezobsługowe i wymagają jedynie stałego podłączenia do zasilania prądem, nie znaczy to jednak iż oczyszczalnia pobiera prąd przez 24h. Specjalny system i sterownik sprawia, iż oczyszczalnia w ciągu doby pracuje około 10 – 11 godzin, pobór prądu wynosi około 0,18 kWh/d na RLM.

Sprawdzona konstrukcja oraz ogromne doświadczenie producenta gwarantują bezawaryjne i bezobsługowe funkcjonowanie oczyszczalni.

Oczyszczalnia nie posiada żadnych elementów mechanicznych, które mogłyby ulec ewentualnym uszkodzeniom.

Oczyszczalnia działa w trybie sekwencyjnym. Kompletny cykl oczyszczania podzielony jest na 6 faz.

Faza 1: Napełnianie
Mechanicznie podczyszczony ściek z komory pierwszej zostaje przepompowany za pomocą podajnika powietrznego (pompy mamutowej) do komory reaktora SBR. Podawanie odbywa się z odpowiedniej wysokości w ograniczonej ilości.

Faza 1a: Denitryfykacja
W celu wyeliminowania azotanów proces oczyszczania rozpoczyna się fazą spoczynku bez napowietrzania. W tej beztlenowej fazie mikroorganizmy redukują azotany do azotu (N2). Poprzez krótkotrwałe uderzenia powietrza uzyskuje się przemieszanie zawartości komory.

Faza 2: Napowietrzanie
W tej fazie ścieki zostają intensywnie napowietrzane. Powietrze dostarczane dyfuzorem membranowym zaopatruje osad czynny w tlen oraz powoduje przemieszanie zawartości komory, a przez to optymalny kontakt tlenu, mikroorganizmów i zanieczyszczeń służących im za pokarm. Napowietrzanie przebiega z przerwami, tzn. ustalone czasy pracy i przerwy dmuchawy następują naprzemiennie.

Faza 3: Spoczynek
W tej fazie bez napełniania i napowietrzania osad czynny sedymentuje na dno zbiornika, a powyżej tworzy się strefa wody oczyszczonej.

Faza 4: Odpompowanie wody oczyszczonej
W tej fazie woda oczyszczona zostaje odpompowana. Pompowanie odbywa się z ustalonej wysokości podobnie, jak napełnianie. Ilość odpompowanej wody jest ograniczona, co zapobiega odpompowaniu osadu czynnego.

Faza 5: Przepompowanie nadmiaru szlamu
Nadmiar szlamu (osadu czynnego) zostaje przepompowany przy pomocy podnośnika powietrznego do komory pierwszej i zmagazynowany w niej do czasu jego wywozu. Przepompowanie osadu odbywa się z ustalonej wysokości. Dzięki temu zapewnione jest pozostawienie w reaktorze SBR minimalnej ilości osadu czynnego.

Opisany tu cykl oczyszczania trwa około 6 godzin i przeprowadzany jest 4 razy na dobę. Odbywa się to za pomocą sterownika z mikroprocesorem, który steruje pracą sprężarki i podajników powietrznych poprzez blok zaworów elektromagnetycznych.